Το πρώτο σου χρέος, εχτελώντας τη θητεία σου στη ράτσα, είναι να νιώσεις μέσα σου όλους τους πρόγονους. Το δεύτερο, να φωτίσεις την ορμή τους και να συνεχίσεις το έργο τους. Το τρίτο σου χρέος, να παραδώσεις στο γιο τη μεγάλη εντολή να σε ξεπεράσει. ΑΣΚΗΤΙΚΗ-Νίκου Καζαντζάκη

Κυριακή, 28 Μαΐου 2017

Από διήγηση της μητέρας μου Σωτήρας Γερασιμίδου

Ο Κώστας Φωστηρόπουλος
 και η γυναίκα του Σοφία
Ο Κώστας Φωστηρόπουλος, αδελφός της γιαγιάς μου Ευ­θυμίας, ήταν ονομαστός τραπεζίτης στην Τραπεζούντα. Είχε γυναίκα τη Σοφία, με την οποία έκαναν εννέα παιδιά. 
Κάποια φορά, γύρω στο 1910, η Σοφία χρειάστηκε τροφό για το μωρό της και έτσι ο Κώστας αποτάθηκε στον παπά της 'Ιμερας Παπα- παύλο, με τον οποίο διατηρούσε μεγάλη φιλία, και του ζήτησε να προτείνει στη μητέρα του να αναλάβει τη φροντίδα του μω­ρού. 

Η μητέρα του παπά είχε μόλις χηρέψει, αλλά ήταν ακόμη νέα, οπότε δέχθηκε την πρόσκλη­ση και ξεκίνησε από την Ίμερα πεζή για την Τραπεζούντα. Αφού περπάτησε μερικά χιλιόμετρα και έφθασε στην Κρώμνη, συνάντησε μερικές γνωστές της, οι οποίες τη χαιρέτησαν και τη ρώτησαν, πώς είναι ο άνδρας της, οπότε αυτή τις απάντησε πως πέθανε. 

Οι γυναίκες, εμβρόντητες, της λένε απολογούμενες: «Κρίμαν, 'κ' έξεραμ’ άτο!(Κρίμα δεν το ξέραμε) Και η μητέρα του παπά τις απαντά: «Αέτς’έν’... Τ’ εφτωχού τον θάνα­τον ’ς σα σεράντα μαθάν’ ατον!
(Έτσι είναι..Του φτωχού τον θάνατο στα σαράντα το μαθαίνουν)

                                                                Γιώργος Σιαμανίδης