Το πρώτο σου χρέος, εχτελώντας τη θητεία σου στη ράτσα, είναι να νιώσεις μέσα σου όλους τους πρόγονους. Το δεύτερο, να φωτίσεις την ορμή τους και να συνεχίσεις το έργο τους. Το τρίτο σου χρέος, να παραδώσεις στο γιο τη μεγάλη εντολή να σε ξεπεράσει. ΑΣΚΗΤΙΚΗ-Νίκου Καζαντζάκη

Παρασκευή, 2 Ιανουαρίου 2015

ΣΟΝ ΠΑΠΑΣ ΑΝ ΕΠΕΜΕΝΑ , ΕΣΕΝ ΠΑ ‘ΚΙ ΘΑ ΕΙΧΑ

Πόντια γυναίκα
φωτο: Λία Ελευθεριάδου
Η Φωτεινή τη Γουτράτσονος έτον έμορφος, άμα ο δάβολον από καιρόν εσέβεν σο καλάθ'ν ατ’ς.
Έναν ημέραν εφόρεσεν έναν έμορφον και τσιτσακλίν φυστάν’ και τ’ οσπίτ’ εφώταξεν. Είδεν ατεν ο γιος ατ'ς, ο Χαμπίτσον, κ’ εχάσεν τ’ αχούλα τ’.
 Επήεν εγκαλάστεν κ’ εφίλεσεν ατεν κ’ επεκεί είπεν:
-Μάνα, με τ’ ατό το φυστάν' εγένουσ’νε πολλά εμορφέσσα, ο πάπα μ' εποίκε σ’ ατο·
- Πούλι μ’, σον πάπα σ’ αν επεμένα, εσέν πα 'κι θα είχα.

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
1.Ο δάβολον εσέβεν σο καλάθ'ν ατ'ς = ο διάβολος μπήκε στο καλάθι της 
 (δηλ. τα μυαλά της πήραν αέρα)
2.τσιτσακλίν = λουλουδάτο
 3.εχάσεν τ’ αχούλα τ’ =έχασε τα μυα­λά του (τρελάθηκε από τη χαρά του) 
4.επεκεί= μετά
5. αν επεμένα= αν έμενα.

Δημήτριος Νικοπολιτίδης
Φιλόλογος-Συγγραφέας