Το πρώτο σου χρέος, εχτελώντας τη θητεία σου στη ράτσα, είναι να νιώσεις μέσα σου όλους τους πρόγονους. Το δεύτερο, να φωτίσεις την ορμή τους και να συνεχίσεις το έργο τους. Το τρίτο σου χρέος, να παραδώσεις στο γιο τη μεγάλη εντολή να σε ξεπεράσει. ΑΣΚΗΤΙΚΗ-Νίκου Καζαντζάκη

Τετάρτη, 31 Μαΐου 2017

Αντάρτες της Σαντάς με τον Τούρκο φιλέλληνα Χαλήλ Ουζούν Αλή Ογλού


Παλαιοί αντάρτες των βουνών της Σαντάς του Πόντου φωτογραφίζονται με τον Τούρκο φιλέλληνα Χαλήλ Ουζούν Αλή Ογλού (κουστούμι γραβάτα)
Διακρίνονται καθιστοί απο αριστερά:
1. Γεώργιος Πηλείδης,
2. Στέφανος Στεφανίδης,
3.Χαλήλ Ουζούν Αλή Ογλού
4. Νικόλαος Σωτηρόπουλος

Όρθιοι από αριστερά:
1. Κωνσταντίνος Σωτηρόπουλος
2. Χριστόφορος Αγγελίδης
3. Χαράλαμπος Λαζαρίδης