Το πρώτο σου χρέος, εχτελώντας τη θητεία σου στη ράτσα, είναι να νιώσεις μέσα σου όλους τους πρόγονους. Το δεύτερο, να φωτίσεις την ορμή τους και να συνεχίσεις το έργο τους. Το τρίτο σου χρέος, να παραδώσεις στο γιο τη μεγάλη εντολή να σε ξεπεράσει. ΑΣΚΗΤΙΚΗ-Νίκου Καζαντζάκη

Πέμπτη, 13 Απριλίου 2017

Σαντά, ενορία Ισχανάντων .

Η φωτογραφία είναι του 1912
Διακρίνονται (1) Ιουλία Λαμπριανίδου σύζυγος Σπυράντη γιατρού
(2) Όλγα Λαμπριανίδου συζυγος Αργυρόπουλου