Το πρώτο σου χρέος, εχτελώντας τη θητεία σου στη ράτσα, είναι να νιώσεις μέσα σου όλους τους πρόγονους. Το δεύτερο, να φωτίσεις την ορμή τους και να συνεχίσεις το έργο τους. Το τρίτο σου χρέος, να παραδώσεις στο γιο τη μεγάλη εντολή να σε ξεπεράσει. ΑΣΚΗΤΙΚΗ-Νίκου Καζαντζάκη

Κυριακή, 2 Απριλίου 2017

Στο μαγαζί του Γιώργου Αθανασιάδη.Διακρίνονται απο δεξια:
1. Ο λυράρης Κώστας  Πολυχρονιάδης (ο Μαμάχαρης)* (Πάντα τύλιγε τη λυρα σε εφημερίδα).
2. Χρήστος Πουνερίδης
3. Αρίσταρχος Στεφανίδης (Στράτης)
4. Μιλτιάδης Χριστοφορίδης
5. Νεοκλής Γυριχίδης
6. Αναστάσιος Πουλχαρίδης
7.  Δημήτριος Ιωαννίδης ( Ο Πέπης)
8.  Αλέξανδρος Πουνερίδης (Ο Ριρίκον)
9. Παντελής Σεβαστίδης


*ευχαριστω τον Θεόφιλο Ασλανίδη για την πλήρη ονομασία του λυράρη...