Το πρώτο σου χρέος, εχτελώντας τη θητεία σου στη ράτσα, είναι να νιώσεις μέσα σου όλους τους πρόγονους. Το δεύτερο, να φωτίσεις την ορμή τους και να συνεχίσεις το έργο τους. Το τρίτο σου χρέος, να παραδώσεις στο γιο τη μεγάλη εντολή να σε ξεπεράσει. ΑΣΚΗΤΙΚΗ-Νίκου Καζαντζάκη

Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2016

Όλγα Καρολίδου- Νάζη Ποταμοπούλου: Δύο από τα εφτά παιδιά που επέζησαν από την σφαγή των νηπίων στην σπηλιά Μάγαρα της Σαντάς του Πόντου


Ολγα Καρολίδου, το γένος Σωτηροπούλου.
Ένα από τα  εφτά παιδιά που επέζησε από την σφαγή των νηπίων της σπηλιάς Μάγαρα της Σαντάς του Πόντου το 1922.

 Έζησε και πέθανε στην Νέα Σάντα Κιλκίς.

Νάζη Ποταμοπούλου με τον σύζυγο της στο Οχυρό Δράμας. Η Νάζη ήταν ένα από τα εφτά παιδιά που επέζησαν από τη σφαγή των νηπίων της σπηλιάς Μάγαρα της  Σαντάς του Πόντου το 1922