Το πρώτο σου χρέος, εχτελώντας τη θητεία σου στη ράτσα, είναι να νιώσεις μέσα σου όλους τους πρόγονους. Το δεύτερο, να φωτίσεις την ορμή τους και να συνεχίσεις το έργο τους. Το τρίτο σου χρέος, να παραδώσεις στο γιο τη μεγάλη εντολή να σε ξεπεράσει. ΑΣΚΗΤΙΚΗ-Νίκου Καζαντζάκη

Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2016

Νάζη Πατσακίδου το γένος Λιανίδου.

Γεννήθηκε στο Ισχανάντων  Σαντάς του Πόντου το 1874. Στη γωτογραφία με το σύζυγο της. Έζησε στο νευροκόπι, όπου και πέθανε.