Το πρώτο σου χρέος, εχτελώντας τη θητεία σου στη ράτσα, είναι να νιώσεις μέσα σου όλους τους πρόγονους. Το δεύτερο, να φωτίσεις την ορμή τους και να συνεχίσεις το έργο τους. Το τρίτο σου χρέος, να παραδώσεις στο γιο τη μεγάλη εντολή να σε ξεπεράσει. ΑΣΚΗΤΙΚΗ-Νίκου Καζαντζάκη

Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2016

Σοφία Πιστοφίδου

Με μακρύ φόρεμα η Σοφία Πιστοφίδου σύζυγος Γεωργίου με τα παιδιά της στο μνήμα του πρώτου της γιου Αλέξανδρου.
Νεκροταφείο Άτσκοβα Γεωργίας στις 3-5-1925.
Πρώσατη από αριστερά η Ευθυμία Μαρουφίδου το γένος Πιστοφίδου.