Το πρώτο σου χρέος, εχτελώντας τη θητεία σου στη ράτσα, είναι να νιώσεις μέσα σου όλους τους πρόγονους. Το δεύτερο, να φωτίσεις την ορμή τους και να συνεχίσεις το έργο τους. Το τρίτο σου χρέος, να παραδώσεις στο γιο τη μεγάλη εντολή να σε ξεπεράσει. ΑΣΚΗΤΙΚΗ-Νίκου Καζαντζάκη

Δευτέρα, 22 Αυγούστου 2016

Ετήσιο Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των θυμάτων του ολοκαυτώματος της Ηρωικής ΣΑΝΤΑΣ του Πόντου!