Το πρώτο σου χρέος, εχτελώντας τη θητεία σου στη ράτσα, είναι να νιώσεις μέσα σου όλους τους πρόγονους. Το δεύτερο, να φωτίσεις την ορμή τους και να συνεχίσεις το έργο τους. Το τρίτο σου χρέος, να παραδώσεις στο γιο τη μεγάλη εντολή να σε ξεπεράσει. ΑΣΚΗΤΙΚΗ-Νίκου Καζαντζάκη

Κυριακή, 12 Ιουνίου 2016

Αδερφέ που πας; Η ανταλλαγή (Ομέρ Ασάν)

Σκηνοθεσία Ομέρ Ασάν

 Παραγωγή Ομέρ Ασάν 

Μουσική Σερντάρ Σαράκ 

 Παραγωγή Heyamola Production