Το πρώτο σου χρέος, εχτελώντας τη θητεία σου στη ράτσα, είναι να νιώσεις μέσα σου όλους τους πρόγονους. Το δεύτερο, να φωτίσεις την ορμή τους και να συνεχίσεις το έργο τους. Το τρίτο σου χρέος, να παραδώσεις στο γιο τη μεγάλη εντολή να σε ξεπεράσει. ΑΣΚΗΤΙΚΗ-Νίκου Καζαντζάκη

Δευτέρα, 18 Απριλίου 2016

Η Ελληνίδα, η Αρμένια, η Ασσύρια, η Κούρδισσα γυναίκα στη Γενοκτονία


 από την Εστία Νέας Σμύρνης και η Ένωση Ποντίων «Η Μαύρη Θάλασσα»...

Ομιλητής Θεοφάνης Μαλκίδης
Καθηγητής πανεπιστημίου Θράκης.