Το πρώτο σου χρέος, εχτελώντας τη θητεία σου στη ράτσα, είναι να νιώσεις μέσα σου όλους τους πρόγονους. Το δεύτερο, να φωτίσεις την ορμή τους και να συνεχίσεις το έργο τους. Το τρίτο σου χρέος, να παραδώσεις στο γιο τη μεγάλη εντολή να σε ξεπεράσει. ΑΣΚΗΤΙΚΗ-Νίκου Καζαντζάκη

Πέμπτη, 3 Αυγούστου 2017

Τη Σαντάς τ' οσπίτ'

Τη Σαντάς τ' οσπίτ'
για το οποίο χρωστάμε ευγνωμοσύνη στον Ν. Τοπαλίδη και Α. Πηλείδη