Πέμπτη, 3 Αυγούστου 2017

Τη Σαντάς τ' οσπίτ'

Τη Σαντάς τ' οσπίτ'
για το οποίο χρωστάμε ευγνωμοσύνη στον Ν. Τοπαλίδη και Α. Πηλείδη