Το πρώτο σου χρέος, εχτελώντας τη θητεία σου στη ράτσα, είναι να νιώσεις μέσα σου όλους τους πρόγονους. Το δεύτερο, να φωτίσεις την ορμή τους και να συνεχίσεις το έργο τους. Το τρίτο σου χρέος, να παραδώσεις στο γιο τη μεγάλη εντολή να σε ξεπεράσει. ΑΣΚΗΤΙΚΗ-Νίκου Καζαντζάκη

Τρίτη, 8 Αυγούστου 2017

Штурм и взятие Эрзерума 1916 / The Russian Capture of Erzerum

1916 : Κατάληψη του Ερζερουμ από τους Ρώσους
Ερζερούμ (η πόλη των Ρωμιών)