Τρίτη, 8 Αυγούστου 2017

Штурм и взятие Эрзерума 1916 / The Russian Capture of Erzerum

1916 : Κατάληψη του Ερζερουμ από τους Ρώσους
Ερζερούμ (η πόλη των Ρωμιών)