Πέμπτη, 6 Ιουλίου 2017

Μεταλλικό κέρμα των Σανταίων «Προφήτης Ηλίας»

Η Σάντα ήταν η μοναδική, ίσως, περιοχή στον Πό­ντο, που κυκλοφορούσε, μέσα στα όρια της «γεωγραφικής επικράτειάς της», δικό της νόμισμα, ένα μικρό μεταλλικό κέρμα, τον «Προφήτη Ηλία», για εσωτερική χρήση και μόνον μεταξύ των κατοίκων της.Με το κέρμα αυτό γί­νονταν σημαντικές συναλλαγές. Δεν υπάρχουν πληροφο­ρίες αν το χρησιμοποίησαν στις συναλλαγές τους και οι Τούρκοι, οι οποίοι ζούσαν πάντοτε εκτός της Σάντας, στα γύρω χωριά.


Ευχαριστούμε τον κ. Χρήστο Αηδονίδη για τις φωτογραφίες.