Τρίτη, 18 Ιουλίου 2017

Ναυτικοί της Κερασούντας

Ναυτικοί της Κερασούντας της πλουσιότερης πόλης του Πόντου