Το πρώτο σου χρέος, εχτελώντας τη θητεία σου στη ράτσα, είναι να νιώσεις μέσα σου όλους τους πρόγονους. Το δεύτερο, να φωτίσεις την ορμή τους και να συνεχίσεις το έργο τους. Το τρίτο σου χρέος, να παραδώσεις στο γιο τη μεγάλη εντολή να σε ξεπεράσει. ΑΣΚΗΤΙΚΗ-Νίκου Καζαντζάκη

Δευτέρα, 17 Ιουλίου 2017

Αρτοποιοί (Φουρουντζήδες) στον Πόντο.

Αρκετοί ήταν οι αρτοποιοί(φουρουντζήδες) , που εργάζονταν στα αρτοποιεία των μεγάλων πόλεων του Πόντου.