Τρίτη, 4 Ιουλίου 2017

1905: Σανταίοι εργολαβοι στον Καύκασο

Σανταίοι εργολάβοι και τεχνίτες το 1905 στον Καύκασο.

Καθισμένοι από αριστερά:
 1.Χρήστος Παρχαρίδης
2.Θεόδωρος Τεμιρτσόγλου
3.Ιωάννης  Αμάραντος
4.Κωνσταντίνος Παυλίδης
5.Ιωάννης Αγγελίδης (Χαπιάρτ'ς)
6.Αντώνης Γωνιάδης
7.Πολυχρόνης Παυλίδης

Όρθιοι από αριστερά:
1. Στέφανος Τεσέρ
2. Ιορδάνης Τεμιρτσόγλου (Πιλίκος)
3.Κωνσταντίνος Παυλίδης (Αλχάζ)
4. Άγνωστος