Το πρώτο σου χρέος, εχτελώντας τη θητεία σου στη ράτσα, είναι να νιώσεις μέσα σου όλους τους πρόγονους. Το δεύτερο, να φωτίσεις την ορμή τους και να συνεχίσεις το έργο τους. Το τρίτο σου χρέος, να παραδώσεις στο γιο τη μεγάλη εντολή να σε ξεπεράσει. ΑΣΚΗΤΙΚΗ-Νίκου Καζαντζάκη

Τρίτη, 4 Ιουλίου 2017

1905: Σανταίοι εργολαβοι στον Καύκασο

Σανταίοι εργολάβοι και τεχνίτες το 1905 στον Καύκασο.

Καθισμένοι από αριστερά:
 1.Χρήστος Παρχαρίδης
2.Θεόδωρος Τεμιρτσόγλου
3.Ιωάννης  Αμάραντος
4.Κωνσταντίνος Παυλίδης
5.Ιωάννης Αγγελίδης (Χαπιάρτ'ς)
6.Αντώνης Γωνιάδης
7.Πολυχρόνης Παυλίδης

Όρθιοι από αριστερά:
1. Στέφανος Τεσέρ
2. Ιορδάνης Τεμιρτσόγλου (Πιλίκος)
3.Κωνσταντίνος Παυλίδης (Αλχάζ)
4. Άγνωστος