Το πρώτο σου χρέος, εχτελώντας τη θητεία σου στη ράτσα, είναι να νιώσεις μέσα σου όλους τους πρόγονους. Το δεύτερο, να φωτίσεις την ορμή τους και να συνεχίσεις το έργο τους. Το τρίτο σου χρέος, να παραδώσεις στο γιο τη μεγάλη εντολή να σε ξεπεράσει. ΑΣΚΗΤΙΚΗ-Νίκου Καζαντζάκη

Πέμπτη, 22 Ιουνίου 2017

Γλέντι στη Σαντά , στην αρχή του αιώνα μας.


Ο πρώτος από αριστερά καθιστός ( με το καπέλο) είναι ο Παντελής Λαμπριανίδης, πατέρας του Λάμπρου Λαμπριανίδη (Δικηγόρου- Βουλευτή- Υπουργού)