Το πρώτο σου χρέος, εχτελώντας τη θητεία σου στη ράτσα, είναι να νιώσεις μέσα σου όλους τους πρόγονους. Το δεύτερο, να φωτίσεις την ορμή τους και να συνεχίσεις το έργο τους. Το τρίτο σου χρέος, να παραδώσεις στο γιο τη μεγάλη εντολή να σε ξεπεράσει. ΑΣΚΗΤΙΚΗ-Νίκου Καζαντζάκη

Σάββατο, 24 Ιουνίου 2017

Γρα- Γρου

Καστανιά Βέροιας

Η ονομασία "γρα-γρου" προήλθε από τον θόρυβο που έκαναν τα κάρα περνώντας μπροστά από το μαγαζί. Είναι τουρκική λέξη και σημαίνει  οχλοβοή!!!

Η φωτογραφία σαν ανάμνηση για  τους παλαιότερους.
Όταν ανεβαίναμε στην Καστανιά δυο ήταν οι στάσεις: μια στο Γρα-γρου με την εξαιρετική φασολάδα και μια στο φούρνο του Τσαχούρ...τα ξημερώματα για το πεϊνιρλί!!!!