Το πρώτο σου χρέος, εχτελώντας τη θητεία σου στη ράτσα, είναι να νιώσεις μέσα σου όλους τους πρόγονους. Το δεύτερο, να φωτίσεις την ορμή τους και να συνεχίσεις το έργο τους. Το τρίτο σου χρέος, να παραδώσεις στο γιο τη μεγάλη εντολή να σε ξεπεράσει. ΑΣΚΗΤΙΚΗ-Νίκου Καζαντζάκη

Πέμπτη, 22 Ιουνίου 2017

Σαντά, ενορία Ισχανάντων 1912!!!

Διακρίνονται :
 1. Ιουλία Λαμπριανίδου, σύζυγος Ανδρέα Σπυράντη (γιατρού)
2. Όλγα Λαμπριανίδου, σύζυγος Αργυρόπουλου)