Πέμπτη, 22 Ιουνίου 2017

Σαντά, ενορία Ισχανάντων 1912!!!

Διακρίνονται :
 1. Ιουλία Λαμπριανίδου, σύζυγος Ανδρέα Σπυράντη (γιατρού)
2. Όλγα Λαμπριανίδου, σύζυγος Αργυρόπουλου)