Το πρώτο σου χρέος, εχτελώντας τη θητεία σου στη ράτσα, είναι να νιώσεις μέσα σου όλους τους πρόγονους. Το δεύτερο, να φωτίσεις την ορμή τους και να συνεχίσεις το έργο τους. Το τρίτο σου χρέος, να παραδώσεις στο γιο τη μεγάλη εντολή να σε ξεπεράσει. ΑΣΚΗΤΙΚΗ-Νίκου Καζαντζάκη

Δευτέρα, 29 Μαΐου 2017

Την εποχή της Κατοχής

Την εποχή της γερμανικής κατοχής, πολλοί νέοι ανέβηκαν στο βουνό για ν’ αγωνισθούν εναντίον των Γερμανών. Εκεί έζη­σαν για μεγάλο διάστημα με μεγάλες στερήσεις και όταν κάποτε ήρθε η πολυπόθητη ελευθερία, αποχώρησαν για να επιστρέψουν στα σπίτια τους.
Η Θεσσαλονίκη μέσα από το γερμανικό φακό 1941-42
 Ένας από αυτούς, ποντιακής καταγωγής, περ­νώντας από ένα χωριό της Φλώρινας, συνάντησε μερικούς Πό­ντιους γνωστούς του, οι οποίοι προθυμοποιήθηκαν να τον φιλέ­ψουν. Αυτός, θεονήστικος όπως ήταν, έφαγε με μεγάλη όρεξη και όταν χόρτασε καλά, αναφώνησε ικανοποιημένος:
«Άντζακς εγνώρ’τσα ελευθερίαν!», δηλαδή, τώρα κατάλαβα την ελευθερία.

Ο νέος αυτός, ανεπιγνώτως, χωρίς να το συλλάβει, διατύπωσε ένα φιλοσοφικό δόγμα, ότι, δηλαδή, δεν νοείται ελευθερία με άδεια κοιλιά ή αλλιώς, ελευθερία με άδειο στομάχι είναι μισή ελευθερία.