Το πρώτο σου χρέος, εχτελώντας τη θητεία σου στη ράτσα, είναι να νιώσεις μέσα σου όλους τους πρόγονους. Το δεύτερο, να φωτίσεις την ορμή τους και να συνεχίσεις το έργο τους. Το τρίτο σου χρέος, να παραδώσεις στο γιο τη μεγάλη εντολή να σε ξεπεράσει. ΑΣΚΗΤΙΚΗ-Νίκου Καζαντζάκη

Πέμπτη, 4 Μαΐου 2017

Κλίση του ρήματος Πάγω

Σανταίες στο θερισμό (1905)
ΕΝΕΣΤΩΣ
ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ
ΑΟΡΙΣΤΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ
πάγω
επέ(γ)να
επήγα
άμε-δέβα
πας
επέ(γ)νες
επήες

παει
επέ(γ)νεν
επήεν

πάμε
επέ(γ)ναμε)
επήγαμε

πάτε (ν)
επέ(γ)νετε
επήγετε
αμήτε-δεβάτε
πά(γ)νε
επέ(γ)ναν
επήγαν


Η δουλεία μ' καλά επέγ'νεν ατώρα όσον το πάω κι οπίσ πάω.
Την δουλεία σ' καλά αν ευτάς οπισ' καμίαν 'κι θα πας