Κυριακή, 7 Μαΐου 2017

Κλίση του ρήματος κρούω

ΕΝΕΣΤΩΣ
ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ
ΑΟΡΙΣΤΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ
κρούω
έκρουγα
εντώκα
ντος
κρους
έκρου(γ)ες
εντώκες

κρούει
έκρουεν
εντώκεν
ντοσέστεν
κρούομε(ν)
έκρουαμεν
εντώκαμεν

κρούτεν
έκρουατε(ν)
εντώκετε(ν)

κρούγ’νε
εκρού(γ)ναν
εντώκαν


Δρόμος για τη Σαντά

Εντώκεν αθέωτα το παιδίν. Έλεεν άτο: "Α κρούω α κρούω και γομώνω τ' απέσ'-ι- σ' πουλία". Υστέρια εστάθεν αφκά σον ήλον και εντώκεν ατον η χαβά.