Το πρώτο σου χρέος, εχτελώντας τη θητεία σου στη ράτσα, είναι να νιώσεις μέσα σου όλους τους πρόγονους. Το δεύτερο, να φωτίσεις την ορμή τους και να συνεχίσεις το έργο τους. Το τρίτο σου χρέος, να παραδώσεις στο γιο τη μεγάλη εντολή να σε ξεπεράσει. ΑΣΚΗΤΙΚΗ-Νίκου Καζαντζάκη

Κυριακή, 7 Μαΐου 2017

Κλίση του ρήματος πι-άνω


ΕΝΕΣΤΩΣ
ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ
ΑΟΡΙΣΤΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ
πι-άνω
επίανα
επίασα
πίασον  ή πιάσον
πι-άντς
επίανες
επίασες

πι-άν
επίανεν
επίασεν
πιάστεν
πι-άνο(υ)με
επίαναμε
επίασαμεν

πι-άνετε
επίανατεν
επίασετεν

πι-άν’νε
επίαναν
επίασαν


Δρόμος για τη Σαντά

Εποίκεν πολλά, άμα το λάρωμαν ατ' αργώς έρθεν. Ατός πα κι ο πάππος πα κιάλτς έτονε. Το παιδόπον, επίασεν ατο η κλαίη