Το πρώτο σου χρέος, εχτελώντας τη θητεία σου στη ράτσα, είναι να νιώσεις μέσα σου όλους τους πρόγονους. Το δεύτερο, να φωτίσεις την ορμή τους και να συνεχίσεις το έργο τους. Το τρίτο σου χρέος, να παραδώσεις στο γιο τη μεγάλη εντολή να σε ξεπεράσει. ΑΣΚΗΤΙΚΗ-Νίκου Καζαντζάκη

Δευτέρα, 1 Μαΐου 2017

Κλίση του ρήματος ελέπω (βλέπω)

Ενεστώς
Παρατατικός
Αόριστος
ελέπω
έλεπα
είδα
ελέπ’ς
έλεπες
είδες
ελέπ’ (ει)
έλεπεν
είδεν
ελέπομε
έλεπαμε
είδαμεν
ελέπετε
έλεπετε
είδετε
ελέπ’νε
έλεπαν
είδαν

ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ

Εσύ έλεπον, εσείς ελεπέστε(ν)


Φράσεις
 Καλόν ευτά(γ)ω και καλόν ’κ’ ελέπω.
 Έλεπα ’τον όντες έμ’νε σο χωρίον.
 Ας σο εγεννέθα κιάν’ ημέραν ’κ’ είδα.
 Άνοιξον τ’ ομμάτς σ’ κ’ έλεπον ντο ευτάει