Το πρώτο σου χρέος, εχτελώντας τη θητεία σου στη ράτσα, είναι να νιώσεις μέσα σου όλους τους πρόγονους. Το δεύτερο, να φωτίσεις την ορμή τους και να συνεχίσεις το έργο τους. Το τρίτο σου χρέος, να παραδώσεις στο γιο τη μεγάλη εντολή να σε ξεπεράσει. ΑΣΚΗΤΙΚΗ-Νίκου Καζαντζάκη

Σάββατο, 20 Μαΐου 2017

Αγροτικό Ιατρείο Νέας Σάντας (1925-1928)

1925-1928: Το πρώτο Αγροτικό Ιατρείο Νέας Σάντας Κιλκίς
Αρχείο Χρήστου Πουνερίδη