Το πρώτο σου χρέος, εχτελώντας τη θητεία σου στη ράτσα, είναι να νιώσεις μέσα σου όλους τους πρόγονους. Το δεύτερο, να φωτίσεις την ορμή τους και να συνεχίσεις το έργο τους. Το τρίτο σου χρέος, να παραδώσεις στο γιο τη μεγάλη εντολή να σε ξεπεράσει. ΑΣΚΗΤΙΚΗ-Νίκου Καζαντζάκη

Κυριακή, 9 Απριλίου 2017

Κορίτσια της Σάντας μαθαίνουν κέντημα και ράψιμο.....

Κορίτσια της Νέας Σάντας Κιλκίς που μάθαιναν κέντημα και ράψιμο στη σχολή Singer
Φωτογραφία του 1927