Σάββατο, 8 Απριλίου 2017

Το πεγάδ' τη Κουκουλιάτενας

Από το Φωτογραφικό Αρχείο Πουνεριδη Χρήστου.