Το πρώτο σου χρέος, εχτελώντας τη θητεία σου στη ράτσα, είναι να νιώσεις μέσα σου όλους τους πρόγονους. Το δεύτερο, να φωτίσεις την ορμή τους και να συνεχίσεις το έργο τους. Το τρίτο σου χρέος, να παραδώσεις στο γιο τη μεγάλη εντολή να σε ξεπεράσει. ΑΣΚΗΤΙΚΗ-Νίκου Καζαντζάκη

Κυριακή, 30 Απριλίου 2017

Το περιοδικό “Ζιζάνιο”

Τον χαρακτήρα του Φόρη Παροτίδη εξέφραζε - μέχρις ενός ορισμένου σημεί­ου - ο τίτλος «Ζιζάνιο», που ο ίδιος έδωσε το 1977 στο διμηνιαίο περιοδικό του, που περιείχε ποικίλη πνευματική ύλη. 
Ασυμβί­βαστος μέχρι την ημέρα του θανάτου του ο ίδιος, έδωσε και στο περιοδικό του αυ­τήν την κατεύθυνση, εισάγοντας «ζιζάνια» στον πνευματικό χώρο, όπου κυριαρχούσε το πνευματικό κατεστημένο, που δεν άφη­νε με κανέναν τρόπο τους νέους ανθρώπους και τις νέες ιδέες να εκφραστούν.
Ήταν τόση η δύναμη του Φόρη Παροτίδη, που μπορούσε να γράφει την ύλη ολόκληρου περιοδικού σαράντα οχτώ σελίδων μόνος του. Δυο - τρεις φίλοι τον συμπαραστάθηκαν κάπως στην προσπά­θεια του, γράφοντας μερικά κείμενα προς το μέσον της εκδοτικής του προσπάθειας, αφού έκανε με αυτήν και μερικές άλλες εκδόσεις έργων του.
 Ανάμεσα στους φί­λους, που κάπως τον βοήθησαν και τον ενθάρρυναν στην έκδοση του περιοδικού «Ζιζάνιο», ήταν και ο δημοσιογράφος Πάνος Καϊσίδης, που ανέλαβε την παρου­σίαση των νέων βιβλίων.
Παράδειγμα επιμονής, συστηματικής εργασίας και αγάπης για αυτό που έκανε, ο Φόρης Παροτίδης συνέχισε την έκδοση του περιοδικού του μέχρι το 1980. Από τα άρθρα που δημοσίευσε στο «Ζιζάνιο», φαίνεται η ευρύτητα των γνώσεων του, της αντίληψής του και η βαθιά κριτική προ­σέγγιση και ανάλυση σύγχρονων γεγονό­των, που αφορούν τον πολιτισμό, αλλά και άλλων, που ακουμπάνε περισσότερο στην πολιτική, που όμως η αρχή και το τέλος τους σηματοδοτούν το πολιτισμικό γίγνε­σθαι.
Η ύλη του περιοδικού «Ζιζάνιο», δη­λαδή τα κείμενα του Φόρη Παροτίδη, θα μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο έρευνας για την πολιτισμική ταυτότητα των Ελλήνων από το 1960 περίπου και μέ­χρι το 1980, οπότε έπαψε η φωνή του....


Με πληροφορίες απο τον Γιάννη Μπούρο τον οποίο και ευχαριστούμε..