Το πρώτο σου χρέος, εχτελώντας τη θητεία σου στη ράτσα, είναι να νιώσεις μέσα σου όλους τους πρόγονους. Το δεύτερο, να φωτίσεις την ορμή τους και να συνεχίσεις το έργο τους. Το τρίτο σου χρέος, να παραδώσεις στο γιο τη μεγάλη εντολή να σε ξεπεράσει. ΑΣΚΗΤΙΚΗ-Νίκου Καζαντζάκη

Τετάρτη, 19 Απριλίου 2017

Τιμώντας τους νεκρούς μας....(Σανταίοι Α' γενιάς)


Απο αριστερά προς τα δεξιά διακρίνονται:
1. Κωνσταντίνος Σωτηρόπουλος
2. Ηλίας Ξανθόπουλος
3. Στέφανος Στεφανίδης
4. Απόστολος Παρχαρίδης
5. Κωνσταντίνος Χρυσοστομίδης
6. Παύλος Χρυσοστομίδης
7. Φίλιππος Κωνσταντινίδης
8. Πέτρος Παπαδόπουλος  Παπάς...
9. Περικλής Πιστοφίδης
10. Παναγιώτης Χαραλαμπίδης
11. ο μικρός Παντελής Στυλίδης
12. Αναστάσιος Χ'Αθανασιάδης
13. Χρήστος Πουνερίδης