Το πρώτο σου χρέος, εχτελώντας τη θητεία σου στη ράτσα, είναι να νιώσεις μέσα σου όλους τους πρόγονους. Το δεύτερο, να φωτίσεις την ορμή τους και να συνεχίσεις το έργο τους. Το τρίτο σου χρέος, να παραδώσεις στο γιο τη μεγάλη εντολή να σε ξεπεράσει. ΑΣΚΗΤΙΚΗ-Νίκου Καζαντζάκη

Τρίτη, 7 Μαρτίου 2017

Στην Ανατολία -Μελίχ Τζεβντέτ Αντάι

"Στο παρελθόν όταν λέγαμε ιστορία της Ανατολίας, βρισκόμασταν α­ντιμέτωποι με τη λέξη "Έλληνας" και τις περισσότερες φορές σκιρτώντας από φόβο αποφεύγαμε τη συζήτηση.
Πώς αλλιώς μπορεί να εξηγηθεί ότι ε­θελοτυφλούσαμε, όταν τόσοι αρχαιολογικοί θησαυροί μεταφέρονταν απρο­κάλυπτα στην Ευρώπη;
Παινευόμασταν πως είμαστε "τριακόσια λιοντάρια" που ήρθαν από την Ασία. Ακόμη και σήμερα τα βιβλία ιστορίας του Δημο­τικού σχολείου αναφέρουν ότι η "μητέρα πατρίδα μας" είναι η Κεντρική Α­σία. 
Να λυπόμαστε γι αυτό είναι λίγο, θα έπρεπε να τρελαινόμαστε.
Αν η μητέρα πατρίδα μας είναι η Κεντρική Ασία, τότε τι μας είναι η Ανατολία; 
Δε νομίζω ότι θα χαρούμε πολύ, αν βγει ένας Έλληνας και απαντήσει σε αυτό το ερώτημα ότι εκείνη είναι η δική τους μητέρα πατρίδα".

 Μελίχ Τζεβντέτ Αντάι