Το πρώτο σου χρέος, εχτελώντας τη θητεία σου στη ράτσα, είναι να νιώσεις μέσα σου όλους τους πρόγονους. Το δεύτερο, να φωτίσεις την ορμή τους και να συνεχίσεις το έργο τους. Το τρίτο σου χρέος, να παραδώσεις στο γιο τη μεγάλη εντολή να σε ξεπεράσει. ΑΣΚΗΤΙΚΗ-Νίκου Καζαντζάκη

Παρασκευή, 24 Μαρτίου 2017

Μεταναστεύσεις των Σανταίων στον Καύκασο

Μετά το 1828 στην Τσάλκα (Σαντά, Γιαϊλά, Πέσταση και Ίμερα).
Μετά τον Κριμαϊκό πόλεμο στο Σοχούμ (Αλεξάντρια) και στην περιφέρεια της Τιφλίδας (Σέκιτλη, Χαρατζιάντων, Μικρή και Μεγάλη Ιρακά, Φτελέν και Βιζιρώφ) και στο Κουμπάν (Άττιλερ)
Μετά το 1878 στο Σοχούμ (Κούμα, Ζουρνατζιάντων) , στο Καρς (Γάμισλη, Απάν και Αφκά Τσιορμήκ, Πεληκπάσκιοϊ, Παρτούς, Γενήκιοϊ) και στο Βατούμ (Αλχασόν, Άτσκοβα, Τάκοβα, Κούρηκα) και στο Κουμπάν (Σταυρούπολη, Περβίγκα, Άττιλερ).
Γύρω στο 1900 στο Πιπεράντων (Σοχούμ).
Μετά τον Κριμαϊκό πόλεμο μετανάστευσαν μερικές οικογένειες στο Άτιλερ, στην Περβίγκα (περ. Άτιλερ) 50 οικογένειες κατα το 1920 και μετα το 1878 στη Σταυρούπολη, που κατα το 1920 ήσαν 20 οικογένειες.