Το πρώτο σου χρέος, εχτελώντας τη θητεία σου στη ράτσα, είναι να νιώσεις μέσα σου όλους τους πρόγονους. Το δεύτερο, να φωτίσεις την ορμή τους και να συνεχίσεις το έργο τους. Το τρίτο σου χρέος, να παραδώσεις στο γιο τη μεγάλη εντολή να σε ξεπεράσει. ΑΣΚΗΤΙΚΗ-Νίκου Καζαντζάκη

Κυριακή, 26 Φεβρουαρίου 2017

Αβούτε η γαρή εμέν πα θα ψοφίζ κ’ εσέν πα.

Την ημέραν τ’ άεΣπυριδί εχιόνιζεν. Η Ελένε τη Μαρίας τη Τσαντέκ εκούξεν τον άντραν άτς:
-   Σταύρη, σιαμιαρλιάεψον το γάϊδιαρον και δέβα φέρεν τα ξύλα ντο εποίκαμε οψέ.
-Νέπουτση, είπεν ο Σταύρης, άσκεμον καιρόν έχομε και 'κι σύρ η ψη 'μ να εβγαίνω ας σ’  οσπίτ.
-Ας τ’ αοίκα τα λόγια και καιρόν μη χάντς, είπεν  η Ελένε.
Ο Σταύρης εγροίξεν ντο 'κι θα γλυτών ας σα ξύλα, εσέβεν σο μαντρίν, εξέγκεν τον γάϊδιαρον, εσιαμιαρλιάεψεν άτον, εσέγκεν το δουκάλ ση γούλαν  ατ’ και έσυρεν άτον. 
Ο γάϊδιαρον εζάρωσεν τον κώλον άτ και πόδαν  εθέλνεν να ευτάει.
 -Ελα, μαύρε γάϊδιαρε, είπεν ο Σταύρης  και  αν και κατ μη ζαροκολιάς, άμον ντο εγάνεψα αβούτε η γαρή οφέτος εμέν πα θα ψοφίζ κ’  εσέν πα.
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
εκούξεν= φώναξε
σιαμιαρλιάεψον= βάλε του το σαμάρι
δέβα= πήγαινε
εποίκαμε= που κάναμε
οψέ= χθες
Νέπουτση= βρε
άσκεμον= άσχημο
'κι σύρ' η ψη 'μ= δεν έχω διάθεση
να εβγαίνω= να βγω
αοίκα= τέτοια
μη χάντς= μη χάνεις
εγροίξεν= κατάλαβε
εσέβεν= μπήκε
εξέγκεν= έβγαλε
εσιαμιαρλιάεψεν= του έβαλε το σαμάρι
εσέγκεν= έβαλε
δουκάλ= καπίστρι
γούλαν= λαιμός
έσυρεν άτον= τον τράβηξε
εζάρωσεν τον κώλον ατ’= γύρισε τα πισινά στραβά
και πόδαν ‘κ εθέλνεν να ευτάει= και δεν ήθελε να κάνει βήμα.
αν και κατ= πάνω κατω
ζαροκολιάς= γυρίζεις τα πισινά εδώ και εκεί
άμον= όπως
εγάνεξα=κατάλαβα
αβούτε= αυτή
η γαρή= η γυναίκα
εμέν πα= εμένα και
εσέν πα= και εσένα
ψοφίζ’= θανατώσει