Το πρώτο σου χρέος, εχτελώντας τη θητεία σου στη ράτσα, είναι να νιώσεις μέσα σου όλους τους πρόγονους. Το δεύτερο, να φωτίσεις την ορμή τους και να συνεχίσεις το έργο τους. Το τρίτο σου χρέος, να παραδώσεις στο γιο τη μεγάλη εντολή να σε ξεπεράσει. ΑΣΚΗΤΙΚΗ-Νίκου Καζαντζάκη

Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2017

Ογώ για τ’ έσόν τη ζόπαν τον Γιάννε 'μ κι χάνω.

Έναν ημέραν η γραία η Τσιαντζιάβα ας σοι Πινιατάντων επαίρεν τον Γιάννεν άτς και επήεν σην Τραπεζούνταν.
Σο μεϊτάν απάν επάλευαν  δυ νομάτ’ και πολλά λαός εσάρεψεν άτς και ετέρνεν. Ο Γιάννες  εταράεν αναμεσά ’τουν και η γραία εχάσεν άτον. Ερχίνεσεν να κουζ δυνατά, άμον ντ' εκούζνεν σή Σαντά.
-Γιάννε, Γιάννε, Γιάννε.
Κάποιος είπεν άτεν:
-Σώπα, σώπα.
Η γραία πα είπεν άτον:
-Ογώ για τ' εσόν τη ζόπαν ΄κι χάνω τ' εμόν το Γιάννεν και ξαν ερχίνεσεν να κουζ:
Γιάννε, Γιάννε ώσνα εύρεν  άτον...