Το πρώτο σου χρέος, εχτελώντας τη θητεία σου στη ράτσα, είναι να νιώσεις μέσα σου όλους τους πρόγονους. Το δεύτερο, να φωτίσεις την ορμή τους και να συνεχίσεις το έργο τους. Το τρίτο σου χρέος, να παραδώσεις στο γιο τη μεγάλη εντολή να σε ξεπεράσει. ΑΣΚΗΤΙΚΗ-Νίκου Καζαντζάκη

Κυριακή, 22 Ιανουαρίου 2017

Μετακινήσεις πληθυσμών....

Καταυλισμός με αντίσκηνα προσφύγων

Υπάρχει κάτι ιδιαίτερα αποκρουστικό στη συνθήκη της Λωζάνης: Να χρησιμοποιηθεί το θρήσκευμα σαν κριτήριο για τη μαζική μετακίνηση πληθυσμών.
Κάθε προοδευτικός άνθρωπος αποστρέφεται την ιδέα μιας διεθνούς συμφωνίας που υποχρεώνει ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους επειδή ανήκουν σε λάθος θρησκεία.
Η ελευθερία να επιλέξει κανείς αν θα λατρεύει κάποιο συγκεκριμένο θεό ή και κανέναν, χωρίς να φοβάται διακρίσεις και διωγμούς, θεωρείται πλέον ένα από τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα , κυρίως όμως η πίστη θεωρείται "ιδιωτική υπόθεση"