Το πρώτο σου χρέος, εχτελώντας τη θητεία σου στη ράτσα, είναι να νιώσεις μέσα σου όλους τους πρόγονους. Το δεύτερο, να φωτίσεις την ορμή τους και να συνεχίσεις το έργο τους. Το τρίτο σου χρέος, να παραδώσεις στο γιο τη μεγάλη εντολή να σε ξεπεράσει. ΑΣΚΗΤΙΚΗ-Νίκου Καζαντζάκη

Τετάρτη, 28 Δεκεμβρίου 2016

Μας πήρατε τα τριαντάφυλλα και μας στείλατε τα αγκάθια*

* Τουρκικό γνωμικό για την Ανταλλαγή των πληθυσμών.
Ένα και μόνο στοιχείο από εργασία του Τούρκου ιστορικού Uner Turgay (βασισμένη σε αγγλικά προξενικά έγγραφα και περιέχεται στο βιβλίο  "Christian anh jews in the Otoman Empire, an International Symposium", held at Princeton University), μας δίνει  την έκταση της απώλειας :
Από τους 130 περίπου εισαγωγείς, εξαγωγείς, ασφαλιστές και πράκτορες της Τραπεζούντας το 1884 , μόνο οκτώ (8) ήταν μουσουλμάνοι, ενώ οι υπόλοιποι ήταν Χριστιανοί, Έλληνες και Αρμένιοι..!!!!