Το πρώτο σου χρέος, εχτελώντας τη θητεία σου στη ράτσα, είναι να νιώσεις μέσα σου όλους τους πρόγονους. Το δεύτερο, να φωτίσεις την ορμή τους και να συνεχίσεις το έργο τους. Το τρίτο σου χρέος, να παραδώσεις στο γιο τη μεγάλη εντολή να σε ξεπεράσει. ΑΣΚΗΤΙΚΗ-Νίκου Καζαντζάκη

Κυριακή, 4 Δεκεμβρίου 2016

Τα παρωνύμια και προσωνύμια κατά ενορία. Β'. Ενορία ΙΣΧΑΝΑΝΤΩΝ

Κάποτε ο λαός για να χλευάσει κάποιο και πολλές φορές για διάκριση του κολλούσε το ελάττωμα που είχε.
 Αυτές οι λέξεις ονομάζονταν προσωνύμια  ή προσονείδια. Με τον καιρό πολλά απο τα προσωνύμια, ίσως τα περισσότερα έγιναν επώνυμα.

Αμοιράς το ορθό είναι Αμιράς
Απλάχς
Αρκουρής-Λαζαρίδης (Τσσαλιάγξ, Σαλτούρτς)
Γάλτσσιαχμαχς
Γαράπινας- Μαυρίδης
Γαρατσσιάλτς
Γαραγάης (καρά  κασσ Μαυροφρύδης)
Γιαζιτσσής-Γραμματικόπουλος
Γιαμάξ (Τουμπούλτς, Ποροζάνος= Σαλπιγγόπουλος
Εφραίμς (Σούσος, Χαρτουματζής, Ζεβρές)
Ζώγραφος
Ιακωβίδης (Γαραγάης=καρά κασσ, Τόπενας)
Κατεφορίτες- Στεφανίδης
Κατσσιοσάββας -Ξανθόπουλος
Καφάλτς- Κεφαλίδης (Κιαράμς)
Καγκέλτς (στροφή του δρόμου)
Κασίμς (φοβετσιάρης)
Κατηκουράντς- παπαδόπουλος
Κεγκίλτς
Κιάντζογλης (Νέος- Νεανίας)
Κιοσσιάντς-Γωνιάδης (Τσσιαρκιάης)
Κοασέτες (Κοάς)
Κουφατζζής (Κούφα- ξυλ. δοχείο)
Κύρτογλης (Κούρδος) Κουρτίδης
Κωστήξ (Κορανάμνον-Τσσιάτος)
Λαμπριανίδης
Μάραντος
Μελέτιος
Μερτσσιάντς (ερυθρίνος, ψάρι)
Μουράτς (Πούλος)
Νυφόπουλος
Παρμαξούης =Αδάκτυλος (Γαΐσσιος)
Παρχάρτς
Πάτσσιακος (Φάντης)
παυλίδης
Πελαΐδης
Πιστόφς(Κασσήμς)

Ισχανάντων Σαντάς
Σακόγλης
Σισσμάντς (Χοντρός)
Σωτηρόπουλος
Σοφιανός
Σπυριδόπουλος (Τεσέρτς, Τσουμπάνος, Φουντούξ)
Στόδουλος
Στουλαράς- Στυλίδης
Τάντας-Τανταλίδης
Τιασστιαλίκας
Τιαμιρττζόγλης-Σιδηρόπουλος
Τουμπούςτς=Στργγυλός
Τσσιατσσιάντς
Τσσιαρκιάης (τσερκέζος)
Τσσιαχούρτς- Ξανθόπουλος
Τριρίψ
Τσσιολάχς (Κουλός)
Τσουνάξ- Σπινθηρόπουλος
Φαλτζζής- μαντίδης
Φούλος
Χαλιτζζής(γανωματής)
Χαπιάρτς (Χαπέρ= ειδηση)
Αγγελίδης (Ρετσσέψ)
Χαρατζζής
Χαψάς (Χαψί=αντζούγια)
Χίτιλης
Χχιονάρτς (Χχιον) Χιονίδης