Το πρώτο σου χρέος, εχτελώντας τη θητεία σου στη ράτσα, είναι να νιώσεις μέσα σου όλους τους πρόγονους. Το δεύτερο, να φωτίσεις την ορμή τους και να συνεχίσεις το έργο τους. Το τρίτο σου χρέος, να παραδώσεις στο γιο τη μεγάλη εντολή να σε ξεπεράσει. ΑΣΚΗΤΙΚΗ-Νίκου Καζαντζάκη

Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2016

ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ ΣΑΝΤΑΣ (από τις αρχές της ίδρυσής της μέχρι το 1898 και το 1910). Γ'. Ενορία Τερζάντων

Γενεαλογίες της πρώ­της  ενορίας Γιανάντων, (μετά Τερζάντων). Εδώ κατοίκησαν εξι αδελφοί μετά την άλωση  της Τραπεζούντας. Έφυγαν από τα Πλάτανα και τα ονόματα τους ήταν: Ιωάννης, Συμεών, Θεόδωρος, Γεώργιος, Παναγιώτης, Σάβ­βας.
Πλάτανα
Γενεαλογία της ενορίας Γιανάντων (μετά Τερζάντων), από τον πρώτο οικιστή Ιωάννη  που ονομάστηκε:
 Α'. Γιανάνται
Σινάνται, Φωτιάδαι, ή Μασμανάνται, Αϊβαζάνται, Σλαμίδαι, Σαμανάνται, Σαπλαχίδαι, Χαϊτάνται, Γιανακάνται, Κοσκορλάνται, Σεβαστάνται.

Β'. Σαλτουχάνται.
Από το γενικό  αυτό  επίθετο είναι οι παρακάτω  γενεαλογικές διακλαδώσεις  και αυτοί  μετανάστευσανν κατά το 1550.
Ζαντινάνται, Γυριχάνται, Γιανιτζάνται, Τεπετάνται, Τσακλάνται, Πρασσάνται, Μανεάνται ή Πισσάνται, Μαριάνται.
Γ’. Χασανάνται.
Και αυτοί υπάγονται στην γενεά των Σαλτουχάντων.
Σπυράνται, Μουτάνται, Παναγιάνται, Καμπεράνται, Ταχμαχάνται,
Σαχηνάνται, Βασάχης και Καραογλανίδης.


ΑΡΧΕΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ