Το πρώτο σου χρέος, εχτελώντας τη θητεία σου στη ράτσα, είναι να νιώσεις μέσα σου όλους τους πρόγονους. Το δεύτερο, να φωτίσεις την ορμή τους και να συνεχίσεις το έργο τους. Το τρίτο σου χρέος, να παραδώσεις στο γιο τη μεγάλη εντολή να σε ξεπεράσει. ΑΣΚΗΤΙΚΗ-Νίκου Καζαντζάκη

Σάββατο, 12 Νοεμβρίου 2016

Ποντιακοί χοροί στην πλατεία Χίου - Pontian dances at Chios square200 Πόντιοι χορευτές τίμησαν τα 104α ελευθέρια της Χίου 
χορεύοντας στην κεντρική πλατεία του νησιού
 μετά το πέρας της παρέλασης της 11ης Νοεμβρίου 2016.
©Κωνσταντίνος Μιλ. Αναγνώστου
 www.chiosphotos.gr