Το πρώτο σου χρέος, εχτελώντας τη θητεία σου στη ράτσα, είναι να νιώσεις μέσα σου όλους τους πρόγονους. Το δεύτερο, να φωτίσεις την ορμή τους και να συνεχίσεις το έργο τους. Το τρίτο σου χρέος, να παραδώσεις στο γιο τη μεγάλη εντολή να σε ξεπεράσει. ΑΣΚΗΤΙΚΗ-Νίκου Καζαντζάκη

Πέμπτη, 3 Νοεμβρίου 2016

ΚΛΩΣΟΝ ΑΔΑΚΕΣ' ΤΟ ΚΕΡΙΝ..

Ο ποπά Γιωρτς εποίνεν ποπαδικήν ση Μάλαχαν τη Κιμισχανάς, άμα τα γράμματα ντο έξερεν ολίγα έσαν. 'Οντες εδέβαζεν, εθαρείς αλφάβιζεν.
Αργυρούπολη (Gumushane)

Αρ' έναν Κερεκήν ημέραν, σίτα ο γιος ατ' ο Στυλίκον εκράτ'νεν το κερίν κ' εκείνος εδέβαζεν το ευαγγέλιον, Αβραάμ εγέννησεν Ισαάκ, Ισαάκ εγέννησεν Ιακώβ .....το κερίν εγιάντσεν σ' άλλ' το μέρος κι ο ποπά Γιωρτς άλλο 'κ' έλεπεν να δεβάζ. 
Ετέρεσεν αλλέως 'κι θα ίνεται, κ' εκλώστεν σον Στυλίκον μερέαν και είπεν:
Νέπαι, για κλώσον αδακέσ' το κερίν, ας τερούμ' κι αβούτος τη σκύλ' ο γιον τίναν εγέννεσεν.

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
εποίνεν = έκαμνε
Μάλαχα = χωριό του Πόντου
 Κιμισχανά = Αργυρούπολη
άμα = αλλά
εθαρείς = νόμιζες
αλφάβιζεν = συλλάβιζε
Αρ ' = λοιπόν
σίτα = καθώς, ενώ
εγιάντσεν=έγειρε
'κ' έλεπεν = δεν έβλεπε 
Ετέρεσεν = κοίταξε 
εκλώστεν = γύρισε (κοίταξε) 
μερέαν = προς τη μεριά
 κλώσον αδακέσ' = γύρνα προς τα εδώ 
ας τερούμε = να δούμε 
τίναν = ποιον
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΔΗΣ
Φιλόλογος-Συγγραφέας