Το πρώτο σου χρέος, εχτελώντας τη θητεία σου στη ράτσα, είναι να νιώσεις μέσα σου όλους τους πρόγονους. Το δεύτερο, να φωτίσεις την ορμή τους και να συνεχίσεις το έργο τους. Το τρίτο σου χρέος, να παραδώσεις στο γιο τη μεγάλη εντολή να σε ξεπεράσει. ΑΣΚΗΤΙΚΗ-Νίκου Καζαντζάκη

Πέμπτη, 3 Νοεμβρίου 2016

ΔΥΟ ΦΟΡΑΣ ΓΑΙΔΑΡΟΣ 'Κ' ΕΠΟΡΕΙΣ ΝΑ 'ΙΝΕΣΑΙ.

Ο Πίτσον τη Σουρουμίνας σο σκαμνίν ακόμαν 'κ' εκάτσεν να ξυραφίεται κι ο παρπάρτς ερωτά τον:
-Πίτσο, έκ'σες καμίαν τιδέν για την μετεμψύχωσην;
-Εγώ τιδέν 'κ' έκ'σα. Ντο πράμαν έν' ατό η μετεμψύχωση;
-Κια όντες αποθάν' ο άνθρωπον, η ψη ατ' πάει αδά κι ακεί.
Σα δέντρα, σα χαϊβάνα, τεμάκ' σ' άλογα, σα μουλάρα, σα βούδα,σα κομέσα, σα γαϊδίρα σα .....
Εστά εστά, είπεν ο Πίτσον. Λες τ' εμόν η ψη να πάει σον γάιδαρον τη Πετσάβας;
-Όχι, ατό 'κι 'ίνεται.
-Γιατί 'κι ίνεται;
-Γιατί δύο φοράς γάιδαρος 'κ' επορείς να ίνεσαι.
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
να ξυραφίεται = να ξυριστεί {ρ. ξυραφίουμαι}
παρπάρτς = κουρέας
έκ'σες = άκουσες {ρ. ακούω, αόρ έκ'σα}
τιδέ ν= τίποτε
κια (και κιάρ')= λοιπόν
κομέσα= βουβάλια
ε σ τ ά = στάσου
ψ η = ψυχή
ατό 'κι ίνεται = αυτό δεν γίνεται