Το πρώτο σου χρέος, εχτελώντας τη θητεία σου στη ράτσα, είναι να νιώσεις μέσα σου όλους τους πρόγονους. Το δεύτερο, να φωτίσεις την ορμή τους και να συνεχίσεις το έργο τους. Το τρίτο σου χρέος, να παραδώσεις στο γιο τη μεγάλη εντολή να σε ξεπεράσει. ΑΣΚΗΤΙΚΗ-Νίκου Καζαντζάκη

Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου 2016

Ελένη Λιανίδου με τον σύζυγο της Περικλή Λιανίδη.

Ελένη Λιανίδου το γένος Αλχαζίδου με τον σύζυγο της Περικλή Λιανίδη. Φωτογραφία του 1918 στην Τραπεζούντα του Πόντου