Το πρώτο σου χρέος, εχτελώντας τη θητεία σου στη ράτσα, είναι να νιώσεις μέσα σου όλους τους πρόγονους. Το δεύτερο, να φωτίσεις την ορμή τους και να συνεχίσεις το έργο τους. Το τρίτο σου χρέος, να παραδώσεις στο γιο τη μεγάλη εντολή να σε ξεπεράσει. ΑΣΚΗΤΙΚΗ-Νίκου Καζαντζάκη

Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2016

Δεξιά η Ευθυμία Μαρουφίδου (η Παρδάβα) το γένος Πιστοφίδου

Δεξιά η Ευθυμία Μαρουφίδου (η Παρδάβα) το γένος Πιστοφίδου, γεννήθηκε στη Σαντά το 1860. Όρθια η νύφη της Παρθένα Μαρουφίδου το γένος Ανδρεάδου, γεννήθηκε το 1890 στη Σαντά. Αριστερά άγνωστη. Έζησαν και πέθαναν στην Τσάκβα Γεωργίας .
Φωτογραφία γύρω στο 1912*
*Σύμφωνα με τον κ. Χρήστο Αηδονίδη αυτή που κάθεται από αριστερά  είναι η Κυριακή Καϊσίδου το γένος Πουνερίδου. Ακόμη αναφέρει οτι η φωτογραφία πρέπει να είναι του 1923 με 1925.