Το πρώτο σου χρέος, εχτελώντας τη θητεία σου στη ράτσα, είναι να νιώσεις μέσα σου όλους τους πρόγονους. Το δεύτερο, να φωτίσεις την ορμή τους και να συνεχίσεις το έργο τους. Το τρίτο σου χρέος, να παραδώσεις στο γιο τη μεγάλη εντολή να σε ξεπεράσει. ΑΣΚΗΤΙΚΗ-Νίκου Καζαντζάκη

Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2016

Στα τσίπουρα...


Πρόσφυγες Σανταίοι Α' γενιάς

Από το ψήσιμο των τσίπουρων στου Παύλου Χρυσοστομίδη (που διακρίνεται όρθιος αριστερά)....
ΕΙναι η εποχή που και εμείς οι νεότεροι ετοιμαζόμαστε για το ...ψήσιμο...!!!!