Το πρώτο σου χρέος, εχτελώντας τη θητεία σου στη ράτσα, είναι να νιώσεις μέσα σου όλους τους πρόγονους. Το δεύτερο, να φωτίσεις την ορμή τους και να συνεχίσεις το έργο τους. Το τρίτο σου χρέος, να παραδώσεις στο γιο τη μεγάλη εντολή να σε ξεπεράσει. ΑΣΚΗΤΙΚΗ-Νίκου Καζαντζάκη

Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου 2016

Μαρία Μαυροπούλου

Μαρία Μαυροπούλου καθιστή με τη νύφη της  Αγγελική και τον γιο της Χρήστο όρθιο και τον Γιάννη.
Φωτογραφία περίπου του 1915  στην Τραπεζούντα.