Το πρώτο σου χρέος, εχτελώντας τη θητεία σου στη ράτσα, είναι να νιώσεις μέσα σου όλους τους πρόγονους. Το δεύτερο, να φωτίσεις την ορμή τους και να συνεχίσεις το έργο τους. Το τρίτο σου χρέος, να παραδώσεις στο γιο τη μεγάλη εντολή να σε ξεπεράσει. ΑΣΚΗΤΙΚΗ-Νίκου Καζαντζάκη

Κυριακή, 25 Σεπτεμβρίου 2016

Η κόρ’ επήεν σο παρχάρ’Η κόρη, που βγαίνει στον παρχάρ’, για να γίνει τσοπανοπούλα «ρομάνα», προκαλεί φλογερό έρωτα στην ψυχή του παλληκαριού, που γίνεται κυνηγός στα βουνά, για να την συναντήσει.


Η κόρ’ επήεν σο παρχάρ’ να 'ίνεται ρομάνα
 και για τ’ ατέν θα 'ίνουμαι και κυνηγός σ’ ορμάνια.