Το πρώτο σου χρέος, εχτελώντας τη θητεία σου στη ράτσα, είναι να νιώσεις μέσα σου όλους τους πρόγονους. Το δεύτερο, να φωτίσεις την ορμή τους και να συνεχίσεις το έργο τους. Το τρίτο σου χρέος, να παραδώσεις στο γιο τη μεγάλη εντολή να σε ξεπεράσει. ΑΣΚΗΤΙΚΗ-Νίκου Καζαντζάκη

Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2016

Κερέκη Μουρατίδου

Κερέκη Μουρατίδου, αριστερά : Γεννήθηκε στη Σαντά του Πόντου το 1880.
Δεξιά η Θοδώρα Μουρατίδου που γεννήθηκε το 1885 με τον σύζυγο της Λάμπο Μουρατίδη και κάτω χαμηλά η Μαρίκα. Όλοι τους θαμένοι στο Αχαλσιόν της Γεωργίας.