Το πρώτο σου χρέος, εχτελώντας τη θητεία σου στη ράτσα, είναι να νιώσεις μέσα σου όλους τους πρόγονους. Το δεύτερο, να φωτίσεις την ορμή τους και να συνεχίσεις το έργο τους. Το τρίτο σου χρέος, να παραδώσεις στο γιο τη μεγάλη εντολή να σε ξεπεράσει. ΑΣΚΗΤΙΚΗ-Νίκου Καζαντζάκη

Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2016

Κυριακή Βρασίδα το γένος Λιανίδου.Κυριακή

Κυριακή Βρασίδα το γένος Λιανίδου, με τον σύζυγο της Περικλή Βρασίδα και τη θυγατέρα τους  Ιφιγένεια με τον σύζυγο της. Στην αγκαλιά η μικρή της εγγονή