Το πρώτο σου χρέος, εχτελώντας τη θητεία σου στη ράτσα, είναι να νιώσεις μέσα σου όλους τους πρόγονους. Το δεύτερο, να φωτίσεις την ορμή τους και να συνεχίσεις το έργο τους. Το τρίτο σου χρέος, να παραδώσεις στο γιο τη μεγάλη εντολή να σε ξεπεράσει. ΑΣΚΗΤΙΚΗ-Νίκου Καζαντζάκη

Πέμπτη, 4 Αυγούστου 2016

Πουλιά στην Σαντά του Πόντου

Πολλά ήσαν τα άγρια πουλιά στη Σαντά του Πόντου. 
Οι παππούδες μας  γνώριζαν τα παρακάτω:

1. Κοχράκαν  (κόρακας)  κορώνα, 
2. Καρά-ταού (κότσυφας),
3. Αγροκόσσαρον (αγριόκοτα), 

4.Ατματσιάν (γεράκι) , 
5. Γάρταλον (γύπας), 
6. Κίσσαν,
 7. Χχελιδόν,
 8. Γαλαφόραν (Μελισσοφάγος) 
9. Γουργουλοπέτεινον (τσαλοπετεινός),
10. Καμποφάαν ή (καμποφαούδ), 
11. Κουδουχτεράν (δρυοκολάπτης), 
12. Κούκο,
 13. Χόχορο (γλαύκα),
 14. Τσιρόναν ( τσίχλα),
15.  Γιασσμακούλα (καρδερίνα),
 16. Γάζ (χήνα), κιτρινοπούλ (συκοφάγος)
 17. Λιαΐλιάκος (πελαργός) ,
18. Ορτύκα (ορτύκι) 
19. Ορτιάκ (πάπια) περδίκα,
20. Σταΐνος= μπούφος.
21. Αητέν