Το πρώτο σου χρέος, εχτελώντας τη θητεία σου στη ράτσα, είναι να νιώσεις μέσα σου όλους τους πρόγονους. Το δεύτερο, να φωτίσεις την ορμή τους και να συνεχίσεις το έργο τους. Το τρίτο σου χρέος, να παραδώσεις στο γιο τη μεγάλη εντολή να σε ξεπεράσει. ΑΣΚΗΤΙΚΗ-Νίκου Καζαντζάκη

Τετάρτη, 10 Αυγούστου 2016

Πιστοφάντων Σαντάς

Το δημοτικό Σχολείο

Είσοδος Πιστοφάντων 
Πιστοφάντων: Το σχολείο 

Άγιος Χριστόφορος και τη Τσιαχμάκ'  το πεγάδ'

Άγιος Χριστόφορος