Τετάρτη, 10 Αυγούστου 2016

Πιστοφάντων Σαντάς

Το δημοτικό Σχολείο

Είσοδος Πιστοφάντων 
Πιστοφάντων: Το σχολείο 

Άγιος Χριστόφορος και τη Τσιαχμάκ'  το πεγάδ'

Άγιος Χριστόφορος